Wat betekent dit bord?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Mag je hier even wachten?
Mag je hier een dag staan?
Mag je hier betaald parkeren?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier stilstaan?

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden