Mag je hier betaald parkeren?
Wat betekent dit bord?
Naar hoeveel banen gaat de weg over?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een gehandicaptenvoertuig zonder motor verwachten?
Rijd je hier een milieuzone in?
Wat betekent dit bord?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dit bord geeft een omleiding weer, kan je het bord langs de autosnelweg verwachten?
Je rijdt op een autosnelweg met een maximumsnelheid van 130 km/u en ziet dit bord, minder je vaart?
Ga je hier voorsorteren?
Kan je dit bord binnen de bebouwde kom verwachten?
Wat betekent dit bord?
Ben ik hier verplicht om te keren?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Kan je bij dit bord mist verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier gebruik maken van de spitsstrook als er file is?
Kan je hier een oversteekplaats verwachten?
Wat betekent dit bord?
Begint de bebouwde kom na dit bord?
Is na dit bord de maximum snelheid 50 km/u?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Mag je hier met een snorfiets rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier slecht wegdek verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dit bord staat er in plaats van een zebrapad
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Mag je op deze baan rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Mag je hier inrijden?
Mag je hier zachtjes doorrijden als je ziet dat er geen verkeer aankomt?
Is dit een verplichte rijrichting bij werkzaamheden?
Wat betekent dit bord?
Kan je dit bord op een woonerf verwachten?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

SHARING IS CARING