Buigt de rechterbaan hier af?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Mag je met een bestelbusje hier inrijden?
Kan dit bord binnen de bebouwde kom verwachten?
Kom je hier wegwerkzaamheden tegen?
Kan je hier wild verwachten?
Mag je hier keren?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier op iemand wachten?
Wat betekent dit bord?
Is dit einde van een invoegstrook?
Wat betekent dit bord?
Waar staat de dubbele schuine streep voor?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Mag ik in deze straat keren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Het is erg druk in de spits, mag je dan gebruik maken van deze rijbaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mogen hier alleen auto's inrijden?
Is na dit bord de maximum snelheid 50 km/u?
Kan je na dit bord wegwerkzaamheden verwachten?
Mag je na dit bord afslaan?
Is het verplicht om dimlicht te voeren over 17 km?
Dien je rekening te houden met dit bord als je in de auto zit?
Kan je na dit bord slagbomen verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekenen de nummers op het bord?
Kan je na dit bord een brommobiel verwachten?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je hier voorrang te verlenen aan verkeer van rechts?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat is hier de maximum snelheid?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Heb ik hier voorrang?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden