Wat betekent dit bord?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Is dit een waarschuwing voor laag vliegende vliegtuigen?
Mag ik hier gebruik maken van de spitsstrook als er file is?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je hier voorrang te verlenen aan verkeer van rechts?
Wat betekent dit bord?
Ga je hier voorsorteren?
Wat betekent dit bord?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Wat is hier de maximum snelheid?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier parkeren als je bij iemand op bezoek gaat?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Mag je hier gebruik maken van de vluchtstrook?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je de straat inrijden waar dit bord staat?
Kan je hier een oversteekplaats verwachten?
Mag je hier inrijden?
Mag je hier stilstaan?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier fietsen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Mag je hier even wachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden