Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Wat betekent dit bord?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Is dit einde van een invoegstrook?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier keren?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Mag je hier langer dan 24 uur parkeren?
Wat betekent dit bord?
Word hier een sneeuwschuiver aangegeven?
Mag je hier keren?

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden