Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Wat betekent dit bord?
Mag je de straat inrijden waar dit bord staat?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Rijd je na dit bord in de groene zone?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Waar vind ik dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Is het hier verboden voor fietsers om in te rijden?
Is het hier verboden om linksaf te slaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier regen verwachten?
Kan je een slagbomen verwachten na dit bord?
Wat betekent dit bord?
Waar zou je dit bord kunnen tegenkomen?
Kan je na dit bord nog vrachtauto's verwachten?
Kan je hier verwachten dat er een landingsbaan in de buurt is?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Wat is hier de maximum snelheid?
Kan je na dit bord voetgangers verwachten?
Wat betekent dit bord?
Dien je hier voorrang te geven aan tegenliggers?
Mag je hier keren?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Mag je op deze baan rijden?
Wat betekentdit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Ben ik hier verplicht om te keren?
Kan je hier een openstaande brug verwachten?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier lopen als er geen stoep is?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Wat betekent dit bord?
Kom je hier wegwerkzaamheden tegen?
Mag je hier fietsen?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden