Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekentdit bord?
Is het hier verboden voor fietsers om in te rijden?
Kan je hier een openstaande brug verwachten?
Rijd je na dit bord in de groene zone?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier slecht wegdek verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Heb ik hier voorrang?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord het einde van een bussstrook aan?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord nog vrachtauto's verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je na dit bord afslaan?
Wat betekent dit bord?
Mag ik in deze straat keren?
Geeft dit bord alternatieve routers weer?
Kan je hier veel zijwind verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je hier voorrang te geven aan tegenliggers?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Is het hier verboden om fietsen te plaatsen?
Wat betekent dit bord?
Ben je hier verplicht te stoppen?
Mag je hier met de fiets inrijden?
Heb ik hier voorrang?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Mag je hier keren?
Het is erg druk in de spits, mag je dan gebruik maken van deze rijbaan?
Wat betekent dit bord?

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden