Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Waar staat de dubbele schuine streep voor?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord het einde van een bussstrook aan?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Wat betekent dit bord?
Is het hier verboden voor fietsers om in te rijden?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Kan ik verkeer verwachten uit een straat waar dit bord aan het begin staat?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Wat is hier de maximum snelheid?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een brommobiel verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan ik hier verkeersdrempels verwachten?
Kan je hier wild verwachten?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier slecht wegdek verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
betekent dit het einde van de bebouwde kom?
Wat betekent dit bord?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen op een gelijkwaardig kruispunt?
Wat betekent dit bord?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een ongeval verwachten?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekentdit bord?
Wat betekent dit bord?
Het is erg druk in de spits, mag je dan gebruik maken van deze rijbaan?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

SHARING IS CARING