Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Mag je op deze baan rijden?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier wild verwachten?
Mag je hier keren?
Rijd je hier een milieuzone in?
Ben je hier verplicht te stoppen?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat betekent dit bord?
Ben je hier verplicht te stoppen voor een voetganger?

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden