Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen op een gelijkwaardig kruispunt?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Is na dit bord de maximum snelheid 50 km/u?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Kan je na dit bord file verwachten?
Kan je na dit bord wegwerkzaamheden verwachten?
Wat betekent dit bord?
Was voor dit bord de maximumsnelheid 50 km/u?
Mag je hier rechts inrijden?
Geeft dit bord alternatieve routers weer?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kom je hier wegwerkzaamheden tegen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Is dit een waarschuwing voor laag vliegende vliegtuigen?
Mag je met een bestelbusje hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je de straat inrijden waar dit bord staat?
Kan je na dit bord een gehandicaptenvoertuig zonder motor verwachten?
Dien je hier voorrang te geven aan tegenliggers?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Mag ik hier lopen als er geen stoep is?
Mag je hier keren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kom je na dit bord en overweg zonder slagbomen tegen?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een vrachtauto de straat inrijdt?
Geeft dit bord slip gevaar aan?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Kan je na dit bord een snorfiets verwachten?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat betekent dit bord?
Is het hier verboden om linksaf te slaan?
Kan ik auto's verwachten uit een straat waar dit bord aan het begin staat?
Rijd ik hier de bebouwde kom in?
Mag je hier fietsen?
Wat betekent dit bord?
Mag een bromfiets hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden