Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Kan je hier wild verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat kan je na dit bord niet verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Kan je na dit bord file verwachten?
Wat betekent dit bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Dit bord staat er in plaats van een zebrapad
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Rijd je na dit bord in de groene zone?
Kan ik hier verkeersdrempels verwachten?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier harder dan 50 km/u?
betekent dit het einde van de bebouwde kom?
Wat betekent dit bord?
Mag je na dit bord afslaan?
Rijd je hier een milieuzone in?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een bus de straat inrijdt?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Kan je na dit bord een ongeval verwachten?
Wat betekent dit bord?
Rijd ik hier de bebouwde kom in?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier inrijden?
Kan je hier een ongeval verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een brommobiel verwachten?
Is het hier verboden om fietsen te plaatsen?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier regen verwachten?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Is na dit bord de maximum snelheid 50 km/u?
Kan je hier een bus verwachten die weg wil rijden?
Is dit een waarschuwing voor laag vliegende vliegtuigen?
Je rijdt hier met de auto, mag dat?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden