Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Wat betekent dit bord?
Mag je hier stilstaan?
Ben ik hier verplicht rechtsaf te slaan?
Wat is hier de maximum snelheid?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je verwachten dat hier een bus de straat inrijdt?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag een bromfiets hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Je loopt langs dit bord, mag dat?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden