Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Wat betekent dit bord?
Is dit bord van toepassing op auto's?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een lijnbus verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier met de motor rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dit bord geeft een omleiding weer, kan je het bord langs de autosnelweg verwachten?
Mag je hier parkeren als je bij iemand op bezoek gaat?
Wat betekent dit bord?
Kan je dit bord langs de snelweg verwachten?
Word hier een sneeuwschuiver aangegeven?
Mag je hier met een diesel auto ouder dan 20 jaar inrijden?
Wat betekent dit bord?
Waar zou je dit bord kunnen tegenkomen?
Kan je dit bord langs de provinciale weg verwachten?
Rijd je na dit bord in de groene zone?
Buigt de rechterbaan hier af?
Mag je hier langer dan 24 uur parkeren?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Hoeveel sporen ga je over na dit bord?
Kan je dit bord op een woonerf verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier betaald parkeren?
Is het hier verboden om linksaf te slaan?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Mag je hier keren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Het voertuig is 3 meter hoog en heeft een lading van 1 meter hoogte, mag het voertuig hier doorrijden?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Heb ik hier voorrang?
Wat betekent dit bord?
Wat is hier de maximale toegestane breedte van het voertuig?
Mag je hier gebruik maken van de vluchtstrook?
Kan je dit bord binnen de bebouwde kom verwachten?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden