Ben je hier verplicht links te blijven rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Was voor dit bord de maximumsnelheid 50 km/u?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Het voertuig is 3 meter hoog en heeft een lading van 1 meter hoogte, mag het voertuig hier doorrijden?
Kan ik op de linkerbaan een vrachtwagen verwachten?
Buigt de rechterbaan hier af?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Rijd ik hier de bebouwde kom in?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier zachtjes doorrijden als je ziet dat er geen verkeer aankomt?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier een ongeval verwachten?
Kan je dit bord op een woonerf verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan ik hier verkeersdrempels verwachten?
Ben je hier verplicht te stoppen?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord voetgangers verwachten?
Was het hier verboden voor een bromfiets?
Dit bord is een beslissingwegwijzer hangt dit bord laag of hoog langs de weg?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier met de fiets inrijden?
Kan je bij dit bord mist verwachten?
Wat is hier de maximum snelheid?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Wat kan je na dit bord niet verwachten?
Aan hoeveel kanten mag je dit bord passeren?
Kan je na dit bord nog vrachtauto's verwachten?
Mag je op deze baan rijden?
Kan je dit bord langs de provinciale weg verwachten?
Kan je na dit bord een motor verwachten?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord het aantal doorgaande rijstroken aan?
Kan je na dit bord een gelijkvloers kruispunt verwachten?
Mag je op deze baan rijden?
Je rijdt op een autosnelweg met een maximumsnelheid van 130 km/u en ziet dit bord, minder je vaart?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden