Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Het voertuig is 3 meter hoog en heeft een lading van 1 meter hoogte, mag het voertuig hier doorrijden?
Kan je dit bord langs de provinciale weg verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier even parkeren?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Rijd je na dit bord in de groene zone?
Kan je hier glad wegdek verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je op deze baan rijden?
Mag je hier met de fiets inrijden?
Wat betekent dit bord?
Wat kan je na dit bord niet verwachten?
Mag je hier stilstaan?
Wat betekent dit bord?
Wat betekenen de nummers op het bord?
Ben ik hier verplicht om te keren?
Dien je een bus voorrang te geven die bij de bushalte wegrijdt binnen de bebouwde kom?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier inrijden?
Wat betekent dit bord?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Staan de auto routes op dit bord gemeld?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier gebruik maken van de spitsstrook als er file is?
Kan ik op de linkerbaan een vrachtwagen verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier alleen maar verkeer van links verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechtsaf slaan?
Was het hier verboden voor een bromfiets?
Was voor dit bord de maximumsnelheid 50 km/u?
Mag je hier even wachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Heb ik hier voorrang?
Kan je na dit bord een snorfiets verwachten?
Kan je dit bord binnen de bebouwde kom verwachten?
Dien je hier voorrang te geven aan tegenliggers?
Kan je dit bord langs de snelweg verwachten?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden