Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een gelijkvloers kruispunt verwachten?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kan je dit bord laag langs de weg verwachten?
Kan je na dit bord defecte verkeerslichten verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag ik hier lopen als er geen stoep is?
Binnen hoeveel meter van dit bord mag je niet parkeren?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier even wachten?
Waar zou je dit bord kunnen tegenkomen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Dien je na dit bord voorrang aan rechts te verlenen?
Wat betekent dit bord?
Kan dit bord binnen de bebouwde kom verwachten?
Kan je hier verwachten dat er een landingsbaan in de buurt is?
Geeft dit bord een dichtstbijzijnde uitgang weer?
Mag je hier parkeren om iets op te halen?
Is deze rijbaan gesloten?
Word hier een sneeuwschuiver aangegeven?
Kan je verwachten dat hier een bus de straat inrijdt?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Is na dit bord de maximum snelheid 50 km/u?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier keren?
Er komt een tegenligger aan, wijk je dan uit naar links?
Kan je na dit bord een ongeval verwachten?
Is bij dit bord verboden in te rijden voor vrachtauto’s en lijnbussen?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden