Gratis verkeerborden oefenen

Voorbereiden voor het offciële CBR theorie examen

Mag je hier even parkeren?
Kan je hier naar rechts uitwijken?
Wat betekent dit bord?
Kan je hier veel zijwind verwachten?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Kan je na dit bord een brommobiel verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag je op deze baan rijden?
Wat betekent dit bord?
Kan je na dit bord een tractor verwachten?
Wat betekent dit bord?
Mag een limousine die 11 meter lang is voorbij dit bord rijden?
Wat betekent dit bord?
Kan je dit bord binnen de bebouwde kom verwachten?
Dit bord geeft een omleiding weer, kan je het bord langs de autosnelweg verwachten?
Wat betekent dit bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Kom je na dit bord en overweg zonder slagbomen tegen?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Van welke kant zal de rijbaan versmallen?
Wat is hier de maximum snelheid?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier nog inhalen?
Wat betekenen de nummers op het bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang van rechts?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Mag een bromfiets hier inrijden?
Mag je op de meest linkerbaan rijden?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Heb je bij een kruispunt met dit bord voorrang?
Wat betekent dit bord?
Mag je hier rechts inrijden?
Kan je hier een oversteekplaats verwachten?
Geeft dit bord het einde van een bussstrook aan?
Mag je hier gebruik maken van de vluchtstrook?
Wat betekent dit bord?
Wat betekent dit bord?
Deel deze quiz om je resultaten te kunnen bekijken

Over ons

Gratis verkeersborden oefenen vind dat het voor iederen mogelijk moet zijn om op een leuke manier en gratis te oefenen voor verkeersborden

Delen met je vrienden